Kapat

Sektörel Projelerin Ekonomiye Katkısı

Anasayfa
Sektörel Sektörel Projelerin Ekonomiye Katkısı
sektörel projelerin ekonomiye katkısı

Ülke ekonomisi farklı sektörlerde yapılan üretimle gelişebilmektedir. Bu gelişmeler ise çoğu zaman bir birinin öncüsü olan farklı sektörlerdeki gelişmelerle mümkün olmaktadır. Gerek hizmet gerekse üretim sektörlerinde yapılan projelerin büyüklüğüne göre ülke ekonomisine yön vermektedir. Bunun sebebi ise çalışacak birçok insanı istihdam ettiği için ve doğrudan ihtiyacı karşıladığı için ülke ekonomisiyle doğrudan ilişkilidir.

Sektörel projelerin ülke ekonomisine etki şekilleri
Sektörel projelerin en önemli katkısı ülke içerisinde ekonomik çarkların dönmesini sağlayarak insanların birbirlerine hizmet etmesine zemin oluşturmaktadır. Bir diğer katkısı da ihracata doğrudan etkisi olabileceği için ülkeye sıcak para akışını sağlayabilmektedir.
Ekonomi birçok parametreden etkilenebilmektedir ancak sektörel bazdaki gelişmeler veya hareketlilikler ekonominin bel kemiğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla üretimin yapılarak gerekirse katma değer üretilecek bir sektörel proje önem arz etmektedir.

Sektörel projelerdeki riskler
Farklı sektörlerdeki çalışmaların bazı durumlarda devlet eliyle denetlenmesi gerekmektedir. Bunun en büyük nedeni çalışılan projelerdeki oluşabilecek aksaklıkların veya usulsüzlüklerin tespit edilmesidir. Böylelikle gelecekte oluşabilecek sektörel krizler önlenmiş olur. Eğer sektördeki herhangi bir projede aksaklık oluşması halinde ülke ekonomisinde olumsuz yönde etkilemektedir. Sektör içerisindeki ihtiyaçlara bağlı olarak da geliştirilen projeler kendi dinamikleriyle gelişmeye uygun hale gelebilmektedir. Her proje için belirli alt yapının oluşturulması da geçmişte yapılan çalışmalardan elde edinilecek bilgi ve tecrübeyle alakalıdır.

Projenin kendine ait bir ekonomisi olsa dahi bu tek başına yeterli değildir. Çünkü ekonomi için üretimin bir parçası haline gelen sektörel projeler gerektiği takdirde devlet eliyle de yönetilebilmektedir. Her ülkenin kendine ait gelişmiş sektörleri olsa bile farklı sektörlerde yapılacak çoklu projelerle birbirlerine entegre hale getirerek geniş çaplı kalkınma sağlana bilmektedir. Ülkemizde inşaat ve turizm sektörü başta olmak üzere birçok sektör gelişmeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir